Відповіді на питання

 • Home
 • Відповіді на питання

FAQ – це відповіді на запитання, які нам найчастіше задають люди. Ці питання можуть стосуватися як офіційних документів, так і діяльності загалом і кожного проекту зокрема. Просто натисніть на питання і Вам відкриється відповідь.

Де я можу переглянути офіційну документацію, що стосується діяльності Вашого фонду?

Витяг з Єдиного державного реєстру
Відомість з ЄДРПОУ
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичиних осіб
Довідка про неприбутковість видана 20.01.2015р.

Чи є у Вашого Благодійного Фонду Статут?

Так, у нас є Статут.

Яка благодійна допомога не оподатковується?

Благодійна діяльність – це добровільна особиста та/або майнова допомога, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням того, кому ця благодійна допомога адресована. Благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову.

Цільовою є благодійна допомога, котра надається під визначені умови та напрями її витрачання. Нецільова – це благодійна допомога, яка надається без встановлення таких умов.

Благодійна допомога не оподатковується у таких випадках:благодійна допомога надходить платнику податку, постраждалому внаслідок екологічних та інших катастроф у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України;
сума нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року не перевищує розміру мінімального прожиткового рівня, за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання податкової соціальної пільги;цільова благодійна допомога надається резидентами – юридичними або фізичними особами:
лікувальним закладам, будинкам дитини, школам-інтернатам, будинкам для престарілих тощо; платнику податку, який здійснює наукове дослідження для відшкодування вартості обладнання, матеріалів, інших витрат (крім виплат заробітної плати, додаткових благ, інших особистих витрат); аматорській спортивній організації для компенсації витрат з придбання або оренди спортивного знаряддя та приміщень для проведення тренувань, забезпечення участі спортсмена-аматора у спортивних змаганнях.

В усіх інших випадках отримання благодійної допомоги платник зобов’язаний подати річну податкову декларацію і включити її суму до оподатковуваного доходу, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, тобто у 2013 році ця сума становить 1610 грн.

Який розмір нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб?

Відповідно до пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу, тобто не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб на одну особу в розрахунку на місяць встановлено з 01.01.2013 р. в розмірі 1147 грн.

Отже, в 2013 р. не підлягає оподаткуванню сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, сукупно за звітний податковий рік у розмірі, що не перевищує 1610 грн. (1147 грн. х 1,4).

При цьому слід зазначити, що положення пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачено пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу.

Джерело: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/4678

Яка вам користь з вашої праці, адже всі продукти вашого фонду – безкоштовні?

Ми не ставимо собі за мету збагатитись на нашій діяльності. Ми працюємо з думкою про кожну дитину і віримо в нашу мету. Щодо фінансової сторони питання: засновник фонду покриває всі витрати, пов’язані з діяльністю фонду, проте на реалізацію проектів ми залучаємо кошти від однодумців, партнерів та просто небайдужих людей.

Саме тому, ми проводимо різні акції для залучення коштів. Адже кожен проект має свою вагомість для суспільства, а долучення до благодійної діяльності – це вияв суспільної відповідальності кожного українця.

Як документально оформити благодійну допомогу для застосування пп. 197.1.15 ПКУ?

Благодійною допомогою, відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.97 р. № 531/97-ВР (далі – Закон № 531), є добровільне безоплатне пожертва фізичних та юридичних осіб за допомогою надання набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги . Стаття 16 цього ж Закону уточнює, що благодійна допомога може бути надана у вигляді:

 • – одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • – систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • – фінансування конкретних цільових програм;
 • – допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
 • – дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності;
 • – дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
 • – надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
 • – прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;
 • – інших заходів, не заборонених законом.

При передачі одержувачу в якості благодійної допомоги товарів, вони повинні бути промарковані відповідно до вимог Правил маркування товарів, отриманих як благодійна допомога, затверджених постановою КМУ від 18.08.2005 р. № 772.

На нашу думку, ініціаторами надання благодійної допомоги можуть виступати різні особи. Їх можна розділити на три групи.

 1. Ініціатор – саме підприємство (благодійник). У такому випадку на підставі рішення органу управління підприємства (або особи), уповноваженого приймати рішення з даних питань, видається наказ (розпорядження) про надання благодійної допомоги. Цей наказ повинен містити інформацію про одержувача допомоги, про вид і розмір благодійної допомоги.
 2. Ініціатор – одержувач. Він повинен надати благодійнику лист, що містить дане прохання. Після розгляду цього листа уповноваженим органом управління підприємства (або особою) видається наказ (розпорядження), аналогічний зазначеному в попередньому абзаці.
 3. Клопотати перед благодійником про надання благодійної допомоги одержувачу, на нашу думку, може і третя особа, надавши відповідний лист. Проте в даному випадку необхідно розглянути два варіанти:

1) благодійна допомога буде надана безпосередньо одержувачу;
2) благодійна допомога буде надана одержувачу за посередництва особи, що клопочеться (ресурси будуть передані безпосередньо посереднику з зобов’язанням останнього щодо подальшої їх передачі одержувачу).

Після розгляду уповноваженим органом управління підприємства (або особою) такого клопотання, на підприємстві видається наказ (розпорядження), в якому, крім інформації, описаної для групи 2 ініціаторів, для другого варіанту необхідно вказати, що ресурси будуть передані через клопочеться особа.

У певних випадках підприємство повинно (може) на додаток до вищеописаних документам, укласти угоди, наприклад:

 • благодійна допомога надаватиметься у вигляді систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги – тоді підприємство може (за своїм бажанням) укласти відповідний договір з одержувачем (або посередником) і в подальшому відпадає необхідність в оформленні листів-клопотань і наказів;
 • благодійна допомога буде надана у вигляді фінансування конкретних цільових програм, дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності, дозволу на використання своєї назви (емблеми, символів) і т. п. – тоді підприємство повинне укласти відповідний договір з одержувачем (або посередником).
 • таким чином, щоб підтвердити факт надання підприємством благодійної допомоги, необхідно зібрати наступний пакет документів:
 • лист-клопотання про надання благодійної допомоги (якщо ініціатором не є підприємство або якщо раніше не було укладено відповідний договір);
 • наказ (розпорядження) про надання благодійної допомоги (якщо раніше не було укладено відповідний договір);
 • договір (якщо це доцільно або необхідність його укладення випливає з виду надаваної благодійної допомоги, з урахуванням норм глави 55 ЦКУ «Дарування», у разі коли благодійність здійснюється у вигляді дарування об’єктів власності (ст. 16 Закону № 531));
 • завірені копії рішення органу державної податкової служби про внесення організації-одержувача (або особи, що клопочеться) до Реєстру неприбуткових організацій та установ;
 • бухгалтерські документи, що підтверджують факт надання благодійної допомоги (банківські, касові документи, відповідні акти прийому-передачі матеріальних цінностей, нематеріальних активів, робіт або послуг тощо).

При цьому слід звернути увагу на той факт, що згідно з положеннями ст. 2 Закону № 531 діяльність благодійників і благодійних організацій має суспільний характер, тобто розходження між благодійністю і безоплатною передачею різних ресурсів, що не є благодійністю, полягає в першу чергу в суті (цілі) використання таких ресурсів. Перелік основних напрямків благодійної діяльності визначено у ст. 4 Закону № 531.

Ще однією обов’язковою умовою доброчинності є відсутність будь-якої компенсації за надану допомогу з боку одержувача.

Отже, практично скористатися правом, передбаченим пп. 197.1.15 ПКУ, можна за умови оформлення повного пакету документів, що підтверджують, що дана безоплатна передача є благодійною допомогою, а також з урахуванням обмежень, які накладаються самим цим підпунктом.

Скористатися таким правом можна відразу після здійснення операції (за наявності повного необхідного пакету документів), без прив’язки до витрат, незалежно, від того будуть це товари, роботи або послуги.

Автор: Ольга Буркун, Аудитор АФ «Курсор-Аудит»

Джерело

Які результати діяльності Благодійного Фонду?

З результатами діяльності Благодійного Фонду MagneticOne.org Ви можете ознайомитись у вкладці Звіти

Яка мета створення Благодійного Фонду?

Метою створення Благодійного Фонду MagneticOne.org є реалізація проектів та підтримка ініціатив в напрямку освіти та просвітництва. “Освіта – найбільше благо для людини.” (М. Чернишевський)

Хто є партнерами Благодійного Фонду?

Партнерами Благодійного Фонду MagneticOne.org є його однодумці. Люди, які переймаються освітою, яким не байдуже майбутнє підростаючого покоління України. Люди, які відчувають свою соціальну відповідальність, які, в міру своїх можливостей, подають руку підтримки та, об’єднуючи зусилля, роблять великі справи, що розпочинаються з маленьких кроків. Але, в першу чергу, це люди, які люблять всім серцем Україну і хочуть внести свою лепту в її інтелектуальний розвиток.

Яка цільова аудиторія Благодійного Фонду? На кого спрямована його діяльність?

Цільова аудиторія Благодійного Фонду MagneticOne.org є надзвичайно широкою. Адже  освітні процеси безперервні і стосуються кожного, хто хоче жити у незалежній, демократичній і сильній державі.

Як я можу долучитися до роботи конкретного проекту Благодійного Фонду?

Команда Благодійного Фонду MagneticOne.org завди відкрита до співпраці партнерів та волонтерів.

Чи готові Ви співпрацювати з іншими благодійними фондами чи громадськими організаціями або долучитись до реалізації їхніх проектів?

Так, безумовно. Якщо діяльність і цінності цих благодійних фондів та громадських організацій співпадають із цінностями Благодійного Фонду MagneticOne.org 

В мене є питання/пропозиція, на яку я не зміг/ла знайти відповідь. Що мені робити?

Якщо у Вас виникли додаткові питання/пропозиції, пишіть нам сюди.

Де Ви берете інформацію, яку вносите про чиновників, героїв, лікарів та вчителів в рамках проекту WikiUa.org?

Інформацію про чиновників, героїв, лікарів та вчителів ми беремо з мережі Інтернет (із різноманітних веб-сайтів та ресурсів), також з офіційних сайтів шкіл України (якщо це вчителі), використовуємо інформацію про декларування майна та доходів (стосується чиновників), різноманітні публікації. Інформацію ми намагаємося ретельно перевіряти. На ресурсі WikiUa.org ми розміщуємо посилання на статті журналістів, але відповідальності за них ми не несемо.

Будь ласка, зв’яжіться з нами, якщо ви хочете отримати детальнішу інформацію стосовно наших проектів!

Контакти